DISCLAIMER

Algemene disclaimer
Alles op Kingstown Flavours is gemaakt door onszelf, tenzij anders vermeld. De foto’s of artikelen die niet uit eigen hand komen, probeert Kingstown Flavours altijd netjes te accrediteren.

Alle artikelen en foto’s zijn eigendom van Kingstown Flavours en het is daarom niet toegestaan om ze te kopiëren of deels te kopiëren zonder onze toestemming en duidelijke bronvermelding.

Kingstown Flavours kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inhoud noch gevolgen van links op de website die leiden naar andere websites. Ook is Kingstown Flavours niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik van de website.

Privacy statement
Kingstown Flavours respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens die nodig zijn om u te kunnen voorzien van door u aangevraagde informatie over activiteiten van Kingstown Flavours worden opgeslagen. Indien u geen prijs stelt op registratie van uw gegevens, dan kunt u dit ten alle tijde kenbaar maken per email, telefoon, brief.

Review
Kingstown Flavours wil benadrukken dat zij producten, etenswaar en andere zaken zelf test en dat dit gebaseerd is op persoonlijke smaak. Zo kan het zijn dat wij iets heel lekker vinden en jij het ook probeert en het niets vindt

Indien van toepassing
Voor de prijzen die op de website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Kingstown Flavours te mogen claimen of te veronderstellen.

Kingstown Flavours streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen/producten te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder daarvan melding te geven.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van op deze pagina.

 

 

Scroll naar boven